Dockwerk > Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Dockwerk, VOF, KVK nummer 08185822
Parkstraat 22, 8011 CJ, Zwolle, 038 – 4222 368, info@dockwerk.nl
Functionaris voor de gegevensbescherming bij Dockwerk: Tamara van Ommen, tamara@dockwerk.nl

Dockwerk verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons geeft bij het invullen van een aanmeldformulier voor een workshop via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Dockwerk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • BIG nummer

Doeleinden

Dockwerk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Dockwerk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Dockwerk persoonsgegevens uitwisselen. Dockwerk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Dockwerk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dockwerk zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Dockwerk zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Dockwerk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Dockwerk passende beveiligingsmaatregelen genomen. Middels een beveiligingscertificaat is onze website veilig te bezoeken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dockwerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dockwerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw rechten

Je hebt het recht om Dockwerk een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kunt je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Dockwerk verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je ons vragen je gegevens te verwijderen en of aan te passen vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kunt je sturen naar:

Dockwerk
Parkstraat 22,
8011 CJ, Zwolle,
038 – 4222 368,
info@dockwerk.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Dockwerk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Dockwerk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.