Dockwerk > Organisaties > Teams

Teams

Samenwerken in een team vraagt om duidelijke afspraken, een gezamenlijk doel en goede onderlinge relatie. Deze drie pijlers zijn niet altijd makkelijk om te onderhouden en zeker niet in een drukke (zorg)organisatie. Er wordt vaak veel van iedereen gevraagd. Hoe houdt je het onderling goed en zorg je ook dat al het werk gedaan wordt?

Team coaching helpt teams te werken vanuit hun eigen waarden en  ambities en zo de aanwezige talenten effectiever in te zetten en beter om te gaan met belemmeringen. Dockwerk gaat graag aan de slag met teams om te onderzoeken wat maakt dat het niet goed loopt. Wij gaan voor duurzame oplossingen en niet om een brandje te blussen. In verschillende vormen kunnen wij teams ondersteunen om de organisatie beter te laten lopen, de doelstellingen vast te leggen, conflicten op te lossen en vooral om de energie weer terug te krijgen in het team.

Wij komen altijd eerst langs in het team om kennis te maken en gezamenlijk te onderzoeken wat de wens is en hoe we daar het beste bij aan kunnen sluiten.


Neem contact met mij op

Stuur ons een berichtje via onderstaand formulier. Je bent van harte welkom!

Loading