Klanten > Verloskundigenpraktijk de Betuwewaard

Verloskundigenpraktijk de Betuwewaard

In 2020 hebben we twee visiedagen gedaan samen met Dockwerk. Het waren  enerverende, intensieve en bijzondere dagen wat ons erg veel heeft gebracht. We plukken er nog steeds de vruchten van!

Dockwerk heeft ons niet alleen enorm geholpen op het gebied van onze praktijkorganisatie maar ook zeker in de verbetering en verdieping van de samenwerking onderling. Het is fijn om je collega’s nog beter te leren kennen en leert waar ieders kracht en potentieel ligt. 

Deze verdieping komt de onderlinge samenwerking zeker ten goede en is niet te vergelijken met de relatief korte tijd die je met elkaar doorbrengt tijdens de overdrachtsmomenten, overleggen of een praktijkuitje. Het heeft ons inzicht gegeven in onszelf en elkaar. Daarnaast hebben we veel tips en tools gekregen omtrent de praktijkorganisatie. Dockwerk is in staat om op een snelle en effectieve manier de knelpunten bloot te leggen en ook direct hiermee aan de slag te gaan. Niets blijft onbesproken. De overleggen zijn sinds de visiedagen overzichtelijker en efficiënter waardoor de praktijkorganisatie ook beter loopt. We hebben de afgelopen vier maanden al meer gerealiseerd dan vorig jaar in 12 maanden.


We gaan volgend jaar zeker weer een verdiepingsdag plannen samen met Dockwerk en kijken er alweer naar uit!

 

Terug